Tandreglering - All information om Tandreglering

Tandreglering

Tandreglering

Tandreglering eller ortodonti, innebär att tänderna förskjuts långsamt till den plats i munnan där de bör vara för att får ett vacker leende och en fuktionell placering i munen. Tandregleringen kan ske med hjälp av en tandställning som sätts utformas av tandläkaren anpassat indivituellt för varje patient. Det finns dock andra sätt att justera tänderna så som att operera käken

Vem behöver tandreglering?

De flesta har något eller några tänder som inte sitter perfekt och ibland behöver tänderna korrigeras för att inte orsaka besvär senare. Tandregleringen sker oftast på barn och ungdomar innan munnen har växt färdigt men det finns många vuxna som också använder sig av tandreglering för att för att estetiskt justera utseendet eller avhjälpa spänningar i munnen eller då man tuggar. En vanlig tandvårdsförsäkring täcker inte tandregleringen eftersom denna är gratis för barn och ungdomar. Om de snedställda tänderna bara är av kosmetisk natur måste vuxna betala detta ur egen ficka. tandvårdsförsäkring.seTyper av tandregleroing

Tänderna kan regleras på många olika sätt men de vanligaste sätten att korrigera tändernas placering är:

Tandreglering
  • Använda fasta så kallade tandbryggor som limmas fast på tänderna. Det går även att reglera tänderna med dolda tandbryggor som fästs på insidan av tänderna.
  • Uttagbara tandställningar är ett smidigt sätt för tandreglering.
  • Elastiska band som drar tänderna rätt.
  • Nattställningar som hålls kvar fästpunkter runt huvudet.
  • En typ av randreglering som skyddar tänderna men inte korrigerar dessa position är bettskonor som oftast används på nätterna.

Alla dessa metoder för tandreglering sätter tänderna i spän vilket gör att de mycket sakta förflyttas till avsett läge.